Image

TRtest Onaylı Ürünler

TRTEST Ürün Uygunluk değerlendirmesi yapılan ürün grubu yelpazesi her geçen gün genişliyor. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Siber Güvenlik Ürünleri Test ve Sertifikasyon projesi kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı ve  ilgili tarafların katılımıyla oluşturulmuş olan,

  • Firewall,
  • SIEM, 
  • DLP,
  • Zafiyet Yönetimi, 
  • Yönetişim Risk Uyumluluk,
  • Tehdit İstihbarat,
  • EPP-EDR ürün gruplarında üreticilerin ürünleri , oluşturulan kriterler ve kriterler çerçevesinde oluşturulan test metodolojileri çerçevesinde TRTEST ve yetkilendirdiği alt yükleniciler ile değerlendirmeye başlanmış olup, testlerden başarı ile geçenlere TRTEST tarafından TRTEST Ürün Uygunluk Sertifikası verilmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda bahsi geçen ürün gruplarında yapılan uygunluk değerlendirmeleri neticesinde TRTEST Ürün Uygunluk Sertifikası almaya hak kazanan üreticilerimize sertifikaları takdim edilmiştir.

Ayrıca yukarıda belirtilen ürün gruplarında testleri devam eden üreticiler olmakla birlikte, yeni ürün gruplarında da kriter oluşturma çalışmaları devam etmektedir.

footerImage