Image

TEST, ANALİZ ve BELGELENDİRME DESTEĞİ

TRtest Hizmetleri, KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI'na Alınmıştır.

Aşağıdaki linkten  İşletme Geliştirme Destek Programı Uygulama Esaslarına ulaşabilirsiniz.

https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/%C4%B0sletme%20Gelistirme%20Destek%20Program%C4%B1/01.03.2021/1-_I%CC%87sletme_Gelistirme__Destek_Programc%CC%A7_Uygulama_Esaslarc%CC%A7.pdf

Test-analiz ve belgelendirme giderleri desteği

MADDE 5 –

 (5) Belgelendirme desteği kapsamında; 

             b) TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den, alınacak belgeler %70 (yetmiş),

 (7) Test ve analiz desteği kapsamında;

            b) Kamu kuruluşları ve üniversite laboratuvarları ile TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak hizmetler %70 (yetmiş) oranında desteklenir.


MADDE 13-

 (2) İşletmelerin, kamu kuruluşlarından, üniversite laboratuvarlarından veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alacakları ürün, malzeme, parça, numunelere ilişkin test, analiz, kontrol-muayene ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol muayene konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir.

footerImage