Çevresel Testler

Çevresel Testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Çevresel testler uygulanırken test ortamında tek ya da birden fazla çevre koşulu aynı anda gerçeğe uygun olarak simüle edilir. Test ortamı, sıcaklık, yükseklik, nem, ısıl döngü, güneş ısısı ve atmosferik aşınma gibi koşulları tolere etmektedir ve sürekli olarak bağımsız bilgisayar destekli veri kontrol ve toplama sistemiyle takip edilir.
Çevresel testler, simülasyon testleri ve ömür testleri gibi sadece kaliteyi teyit etmekle kalmaz, aynı zamanda kalite güvencesinin vazgeçilmez ön koşulu olarak adlandırılabilir.
Çevresel test metodları içeren bazı önemli standartlar:


MIL STD 810
RTCA DO 160
IEC-68
MIL STD 202
MIL STD 883
MIL STD 750


MIL STD 810G Test Metotları:


Test Method 500.5 Low Pressure (Altitude)
Test Method 501.5 High Temperature
Test Method 502.5 Low Temperature
Test Method 503.5 Temperature Shock
Test Method 504.1 Contamination by Fluids
Test Method 505.5 Solar Radiation (Sunshine)
Test Method 506.5 Rain
Test Method 507.5 Humidity
Test Method 508.6 Fungus
Test Method 509.5 Salt Fog
Test Method 510.5 Sand and Dust
Test Method 511.5 Explosive Atmosphere
Test Method 512.5 Immersion
Test Method 513.6 Acceleration
Test Method 514.6 Vibration
Test Method 515.6 Acoustic Noise
Test Method 516.6 Shock
Test Method 517.1 Pyroshock
Test Method 518.1 Acidic Atmosphere
Test Method 519.6 Gunfire Shock
Test Method 520.3 Temperature, Humidity, Vibration, and Altitude
Test Method 521.3 Icing/Freezing Rain
Test Method 522.1 Ballistic Shock
Test Method 523.3 Vibro-Acoustic/Temperature
Test Method 524 Freeze / Thaw
Test Method 525 Time Waveform Replication
Test Method 526 Rail Impact
Test Method 527 Multi-Exciter
Test Method 528 Mechanical Vibrations of Shipboard Equipment
Image

footerImage