EMI / EMC Testleri

EMI ve EMC elektronik cihaz ve sistem üreten tüm üreticileri, tasarımcıları, ithalatçıları, perakende satıcılarını ve kullanıcılarının ilgilendirmektedir.

EMI(Elektro Magnetik Girişim) Testleri radyo frekans dalgaları ile çalışan cihazların, zararlı yayınlarını, çalışma frekansı ve çıkış güçlerini kontrol etme amacıyla yapılmaktadır. Test cihazın bulunduğu ortamda herhangi bir elektromanyetik girişime neden olup olmadığını belirler. 

EMC Testleri ile bir sistem veya cihazın, çevrede bulunan diğer sistem ve cihazlardan etkilenmeden çalışıp çalışmadığını test edilir. Test sonucunda cihazın çalışma esnasında ürettiği ve çevreye yaydığı elektromanyetik gürültü veya darbelerle diğer cihazların fonksiyonlarını ya da performanslarını etkileyip etkilemediği analiz edilir.

1970’li yıllarda başlayan ve askeri alanda mal ve can kaybına sebep olan elektromanyetik etkileşim problemleri sonucunda askeri amaçlı kullanılacak elektronik cihazların ve sistemlerin elektromanyetik uyumlu olması önem kazanmıştır ve bazı standartlar geliştirilmiştir ve MIL-STD-461’de tanımlanmış olan bu testler aşağıda listelenmiştir.

·        CE101 İletkenlik Yoluyla Yayınım, Güç Hatları, 30 Hz - 10 kHz

·        CE102 İletkenlik Yoluyla Yayınım, Güç Hatları, 10 kHz - 10 MHz

·        CE106 İletkenlik Yoluyla Yayınım, Anten Terminali, 10 kHz - 40 GHz

·        CS101 İletkenlik Yoluyla Alınganlık, Güç Hatları, 30 Hz to 150 kHz

·        CS103 İletkenlik Yoluyla Alınganlık, Anten Girişi, İntermodülasyon, 15 kHz – 10 GHz

·        CS104 İletkenlik Yoluyla Alınganlık, Anten Girişi, İstenmeyen İşaretlerin Bastırılması,

·        30 Hz - 20 GHz

·        CS105 İletkenlik Yoluyla Alınganlık, Anten Girişi, Çapraz Modülasyon, 30 Hz - 20

·        GHz

·        CS106 İletkenlik Yoluyla Alınganlık, Geçişler, Güç Hatları

·        CS109 İletkenlik Yoluyla Alınganlık, Yapı Akımı, 60 Hz - 100 kHz

·        CS114 İletkenlik Yoluyla Alınganlık, Kablo Enjeksiyonu, 10 kHz - 200 MHz

·        CS115 İletkenlik Yoluyla Alınganlık, Kablo Enjeksiyonu, Darbe

·        CS116 İletkenlik Yoluyla Alınganlık, Bastırılmış Sinüsoid Geçişler, Kablolar ve Güç

·        Hatları, 10 kHz - 100 MHz

·        RE101 Işıma Yoluyla Yayınım, Manyetik Alan, 30 Hz - 100 kHz

·        RE102 Işıma Yoluyla Yayınım, Elektrik Alanı, 10 kHz - 18 GHz

·        RE103 Işıma Yoluyla Yayınım, Anten Harmonik Çıkışları, 10 kHz - 40 GHz

·        RS101 Işıma Yoluyla Alınganlık, Manyetik Alan, 30 Hz - 100 kHz

Image

footerImage