KBRN Testleri

Biyolojik ajanların dekontaminasyonu için geliştirilen ürün ve sistemler, sıcak temas bölgeleri de dahil olmak üzere kritik kullanım alanlarına sahiptir. Bu nedenle biyolojik ajan dekontaminasyon sistemleri ve ürünlerinin etkinliklerinin test edilmesi büyük önem taşımaktadır. Laboratuvarımızda bu malzemelerin etkinlik testleri yürütülmektedir.

Image

footerImage